Arrangementer

Friday 28 Apr. 2017

Landstrømseminar-grønne havner, Hamburg

Event Time: 09:00

See details

Landstrømseminar – grønne havner Seminar & studietur til Cruise Centre Altona i Hamburg 28. april 2017

toppbanner_hamburg

Tidspunkt:*        Fredag 28. april 2017.kl. 09.00 – 13.00

Sted:                     Hamburg Cruise Centre Altona

Målgruppe:        Havnesjefer, havneeiere, næringsliv, politikere

Påmelding:         odd@bellona.no

Deltakeravgift: Kr. 1.500,-. Som dekker bevertning, lokaler i Hamburg. – Deltakerne må selv sørge for å bestille reise opp og ned fra Hamburg og eventuelt overnatting.

*Havneforeningen arrangerer et fagseminar fra 27-28 april, klikk her for mer info

Bellona, Siemens, EFO og Nelfo har gleden av å invitere til studietur til det nye landstrømanlegget ved Cruise Centre Altona i Hamburg 28. april. Anlegget er det første i sitt slag i verden. Her får deltakerne innsikt i tekniske, forretningsmessige og regulatoriske aspekter ved å utvikle nasjonale og internasjonale løsninger for landstrøm. Arrangementet gjennomføres som del av Havneforeningen sitt årlige fagseminar, hvor det pr. d.d. er det mer enn 100 påmeldte.  Vårt program starter fredag 28. april kl. 0900, og er ferdig ca. kl. 14.00.

Bilde bedre klima

Illustrasjon fra mulighetsstudien «Bedre klima og smartere økonomi» til Bellona, Siemens, Nelfo og Efo

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fredag 28. april kl. 09.00 -13.00 (veiledende program)

Kl. 09.00 Introduksjon og velkommen

Kl. 09.15 Praktiske erfaringer, muligheter og utfordringer for nasjonale løsninger for landstrøm; standardisering, teknologi, lønnsomhet, samordningsbehov og regulering.

Kl. 10.00 Planlegging og realisering av landstrømanlegg i Altona

Kl. 11.00 Omvisning i driftshus og demo av kabelanlegg

Kl. 12.15 Oppsummering felles

Kl. 13.00 Lunsj  

 

Mvh

Odd – Olaf Schei og Sigurd Enge

Miljøstiftelsen Bellona

Logoer_Hamburgtur

 

Publisert av
Tuesday 14 Mar. 2017

Bellonaforum & Oreecs Clean Tuesday

Event Time: 12:30

See details

Bellonaforum & Oreecs Clean Tuesday

Bellona, IFE og OREEC inviterer til nasjonal idedugnad om batterier, hydrogen og biodrivstoff.

Hvordan velge de beste transportløsningene …?

Tirsdag 14. mars 2017, MESH, Tordenskioldsgate 3, Oslo (2. etg.)

Klikk her for påmelding

Bakgrunn for dagen.

Bellona, IFE og OREEC inviterer til en idedugnad hvor vi får siste nytt om fremtidens energibærere for transportsektoren (el/batteri, hydrogen og biodrivstoff) . Vi ønsker og ber om hjelp til å finne de beste spørsmålene knyttet til hovedproblemstilling:

Hvordan velge de beste transportløsningene …

Vi har invitert aktører som har erfaring fra problemstillingene, og som de ønsker å dele med deg. Du er invitert til å delta med din kunnskap i en åpen og god dialog. Vi håper å oppnå økt innsikt på området og kanskje en omforent forståelse for hvilke prinsipper – og metodikk som kan benyttes ved valg av den mest optimale transportløsningen nå og i fremtiden.

 

PROGRAM:

Kl. 12.30  Lunsj, mingling

Kl. 13.05  Velkommen

Kl. 13.10  Innledning v/Bellona & OREEC

Kl. 13.20  Ulike oppgaver – ulike løsninger – IFE v/ Martin Kirkengen

Kl. 13.50  Korte innlegg fra relevante aktører a’ 4-6 min.

1) Transportbehov i 2030, hvordan ser det ut – TØI v/ Kjell Werner Johansen

2) Hva ligger bak Ruter sine valg av drivstoff – Ruter v/Pernille Aga

3) Hydrogenfremdift på skip hvem, hva, hvor – Fiskarstrand verft v/ Rolf Fiskerstrand

4) Hydrogen eks. på lokal løsning for en global utfordring – Greenstat v/ Vegard Frihammer

5) Bioenergi sin rolle i fremtiden – Norsk Petroleumsinstitutt v/ Inger-Lise M. Nøstvik

6) Hva er historien bak Askos hierarki av drivstoff – Asko v/ Marius Råstad

Kl. 14.30  Pause

Kl. 14.50 Gruppearbeid & diskusjon om to til fire vesentlige spørsmål knyttet til problemstillingen.

Kl. 15.15 Debatt – diskusjon ved alle Nicolai Astrup(H), Ola Elvestuen(V), Eirik Sivertsen(Ap)

Hva slag prinsipper skal ligge til grunn for valg av løsninger?

Kl. 15.40  Oppsummering,

Klikk er for påmelding!

Seminaret er forbeholdt Bellonas og OREEC samarbeidspartnere, medlemmer av Bellonas forum samt spesielt inviterte. Ved spørsmål, vennligst kontakt Odd Olaf Schei: E-post: odd@bellona.no

Picture1

 

Publisert av