Erle Kristin Wagle

20181017 Erle Kristin Wagle BW

Leder Strategi og organisasjonsutvikling
erle@bellona.no
957 88 095

Erle har over 20 års erfaring fra store, internasjonale selskaper som Bona Shipping, Teekay Shipping, Bergesen d.y og BW Gas AS. Hennes internasjonale ledererfaring fra disse selskapene er omfattende. Inntil nylig har hun vært Head of Fleet Performance i BW Gruppen, der hun hadde overordnet ansvar for miljøledelse og energieffektivisering av 150 skip involvert i global skipsfart. Sammen med sitt tverrfaglige, globale team oppnådde hun ikke bare imponerende utslipps- og avfallsreduksjoner, men også betydelige kostnadsbesparelser som styrket selskapets konkurransekraft. Erle er spesialist innen strategi-, prosjekt- og endringsledelse. Hun har en Bachelor fra Handelshøyskolen BI og en Executive MBA fra Copenhagen Business School.

Photos

  • Erle Kristin Wagle
  • Erle Kristin Wagle stående format

Photo by: Bellona