Marika Andersen

Marika Andersen

Rådgiver (i permisjon)
Marika@bellona.org
+32 (0) 475 80 74 83

Marika har jobbet hos Bellona Europa siden mai 2013. Hun har en MA i Internasjonale Relasjoner fra Universitetet i Edinburgh, med fokus på Europa og Midtøsten. Marika har tidligere jobbet i Europaparlamentet, med saker vedrørende industri, miljø og energi, og i en tenketank, hvor hun dekket relasjoner mellom EU og USA samt internasjonal handel. Hos Bellona jobber Marika med EUs energi- og klimapolitikk, med spesielt fokus på karbonfangst og –lagring, bioenergi og EUs 2030 rammeverk. Marika er Co-Chair i EUs teknologiplattform ZEPs arbeidsgruppe på Public Communication og fører Bellona Europas kommunikasjonsarbeid.

Photos

  • Marika Andersen