Nils Bøhmer

NilsBøhmer

Daglig leder
nils@bellona.no
+47 900 37 517

Nils Bøhmer har vært daglig leder i Bellona siden 2006. Tidligere arbeidet han i Statens Strålevern før han begynte å arbeide for Bellonas Russlandsgruppe i 1993. Han arbeider i tillegg med spørsmål knyttet til radioaktivt avfall, atomulykker, atomkraft i Norge, Russland og miljøet og Sellafield. Han er utdannet Cand. Scient fra Universitetet i Oslo og har hovedfag i kjernefysikk.

Photos

  • NilsBøhmer_3
  • NilsBøhmer_4
  • NilsBøhmer_2
  • NilsBøhmer

Photo by: Daniel Sannum Lauten