Pauline Kajl

Pauline Kajl - Bellona Europe

Politisk assistent
pauline@bellona.org
+32 (0)487 79 84 28

Pauline har en bachelor i internasjonale miljø- og utviklingsstudier og mastergrad i økologi, begge fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Før hun ble med i Bellona, jobbet hun i Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) med Norges internasjonale klima- og skogsinitiativ og REDD +. Pauline ble med i Bellona i februar 2017. Her jobber hun med EU-politikk for å drive avkarbonisering og elektrifisering av veitransport.