Pauline Kajl

Pauline Kajl - Bellona Europe

Markedskoordinator
pauline@bellona.org
+47 461 29 698

Pauline har en bachelor i internasjonale miljø- og utviklingsstudier og mastergrad i økologi, begge fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Før hun ble med i Bellona, jobbet hun i Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) med Norges internasjonale klima- og skogsinitiativ og REDD +. Pauline startet ved Bellonas Brussel-kontor i februar 2017 hvor hun jobbet med EUs klimapolitikk og Bellonas arrangement og aktiviteter. Nå jobber hun som markedskoordinator, tilknyttet Oslo-kontoret.