Bellonaforum & Oreecs Clean Tuesday

Bellonaforum & Oreecs Clean Tuesday

Bellona, IFE og OREEC inviterer til nasjonal idedugnad om batterier, hydrogen og biodrivstoff.

Hvordan velge de beste transportløsningene …?

Tirsdag 14. mars 2017, MESH, Tordenskioldsgate 3, Oslo (2. etg.)

Klikk her for påmelding

Bakgrunn for dagen.

Bellona, IFE og OREEC inviterer til en idedugnad hvor vi får siste nytt om fremtidens energibærere for transportsektoren (el/batteri, hydrogen og biodrivstoff) . Vi ønsker og ber om hjelp til å finne de beste spørsmålene knyttet til hovedproblemstilling:

Hvordan velge de beste transportløsningene …

Vi har invitert aktører som har erfaring fra problemstillingene, og som de ønsker å dele med deg. Du er invitert til å delta med din kunnskap i en åpen og god dialog. Vi håper å oppnå økt innsikt på området og kanskje en omforent forståelse for hvilke prinsipper – og metodikk som kan benyttes ved valg av den mest optimale transportløsningen nå og i fremtiden.

 

PROGRAM:

Kl. 12.30  Lunsj, mingling

Kl. 13.05  Velkommen

Kl. 13.10  Innledning v/Bellona & OREEC

Kl. 13.20  Ulike oppgaver – ulike løsninger – IFE v/ Martin Kirkengen

Kl. 13.50  Korte innlegg fra relevante aktører a’ 4-6 min.

1) Transportbehov i 2030, hvordan ser det ut – TØI v/ Kjell Werner Johansen

2) Hva ligger bak Ruter sine valg av drivstoff – Ruter v/Pernille Aga

3) Hydrogenfremdift på skip hvem, hva, hvor – Fiskarstrand verft v/ Rolf Fiskerstrand

4) Hydrogen eks. på lokal løsning for en global utfordring – Greenstat v/ Vegard Frihammer

5) Bioenergi sin rolle i fremtiden – Norsk Petroleumsinstitutt v/ Inger-Lise M. Nøstvik

6) Hva er historien bak Askos hierarki av drivstoff – Asko v/ Marius Råstad

Kl. 14.30  Pause

Kl. 14.50 Gruppearbeid & diskusjon om to til fire vesentlige spørsmål knyttet til problemstillingen.

Kl. 15.15 Debatt – diskusjon ved alle Nicolai Astrup(H), Ola Elvestuen(V), Eirik Sivertsen(Ap)

Hva slag prinsipper skal ligge til grunn for valg av løsninger?

Kl. 15.40  Oppsummering,

Klikk er for påmelding!

Seminaret er forbeholdt Bellonas og OREEC samarbeidspartnere, medlemmer av Bellonas forum samt spesielt inviterte. Ved spørsmål, vennligst kontakt Odd Olaf Schei: E-post: odd@bellona.no

Picture1