Frokostseminar om CO2-håndtering i Norden

HVOR: Kulturhuset – Youngs gate 6 i Oslo (2. et)
NÅR: 7. desember kl 08:00 (frokost fra 07:30)

Påmelding: Klikk her…

Bør Norden ha en felles infrastruktur for CO2-fangst, transport og lagring?

CO2-utslipp-Norden CO2-utslipp i Norden: Størrelsen på prikkene angir mengden av klimagassen som slippes ut på hvert sted.
Klikk for større kart.

Innen 2045 skal Sverige være klimanøytralt og deretter CO2-negativt. Hvordan skal det skje? Og hvorfor er CO2-fangst og -lagring avgjørende?

Norge skal ha en fullskala CO2-håndtering klar i 2022. Dette vil inkludere et gigantisk undersjøisk CO2-lager.

 • Kan Sverige og andre nordiske land bli med på laget?
 • Kan de dermed bidra til å dele kostnadene for CO2-rensing og -lagring i Norden?
 • Hvilke fordeler har det for økonomi og arbeidsplasser?

Johan Hultberg, en av hovedpersonene bak Sveriges ambisiøse klimaplan. Han vil ha mer samarbeid om CO2-håndtering i Norden, og kommer til Oslo for å fortelle hvorfor. Flere nordiske aktører kommer for å diskutere sine visjoner og ambisjoner.

 

FAKTA – Karbonfangst og -lagring = CCS = CO2 Capture and Storage

 • CO2 er en klimagass. For mye CO2 i atmosfæren bidrar kraftig til temperaturøkning.

 • CCS: Går ut på å fange/hente ut karbondioksid (CO2) fra for eksempel industrirøyk.

 • Fanget CO2 kan pumpes ned i for eksempel gamle olje- og gassreservoarer under Nordsjøen, noe som kan gi grunnlag for mange tusen arbeidsplasser.

 

Du møter blant andre:

 • Johan Hultberg, medlem av Riksdagen for Nya Moderaterna
 • Elisabeth Undén, Göteborgs Energi og Miljöpartiet Gøteborg
 • Espen Barth Eide, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant, SV
 • Eirik Folkvord Tandberg, Fortum
 • Trude Sundset, adm.dir, Gassnova
 • Jonas Helseth, Bellona Europa

CCS-seminar politikere Fra venstre: Johan Hultberg fra Nya Moderaterna, Elisabeth Undèn fra Miljöpartiet Göteborg, Lars Haltbrekken (SV) og Espen Barth Eide (Ap).

Det blir diskusjon med publikum etter hovedinnleggene.

Seminaret gjennomføres på norsk og svensk.

Påmelding: Klikk her…