Landstrømseminar-grønne havner, Hamburg

Landstrømseminar – grønne havner Seminar & studietur til Cruise Centre Altona i Hamburg 28. april 2017

toppbanner_hamburg

Tidspunkt:*        Fredag 28. april 2017.kl. 09.00 – 13.00

Sted:                     Hamburg Cruise Centre Altona

Målgruppe:        Havnesjefer, havneeiere, næringsliv, politikere

Påmelding:         odd@bellona.no

Deltakeravgift: Kr. 1.500,-. Som dekker bevertning, lokaler i Hamburg. – Deltakerne må selv sørge for å bestille reise opp og ned fra Hamburg og eventuelt overnatting.

*Havneforeningen arrangerer et fagseminar fra 27-28 april, klikk her for mer info

Bellona, Siemens, EFO og Nelfo har gleden av å invitere til studietur til det nye landstrømanlegget ved Cruise Centre Altona i Hamburg 28. april. Anlegget er det første i sitt slag i verden. Her får deltakerne innsikt i tekniske, forretningsmessige og regulatoriske aspekter ved å utvikle nasjonale og internasjonale løsninger for landstrøm. Arrangementet gjennomføres som del av Havneforeningen sitt årlige fagseminar, hvor det pr. d.d. er det mer enn 100 påmeldte.  Vårt program starter fredag 28. april kl. 0900, og er ferdig ca. kl. 14.00.

Bilde bedre klima

Illustrasjon fra mulighetsstudien «Bedre klima og smartere økonomi» til Bellona, Siemens, Nelfo og Efo

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fredag 28. april kl. 09.00 -13.00 (veiledende program)

Kl. 09.00 Introduksjon og velkommen

Kl. 09.15 Praktiske erfaringer, muligheter og utfordringer for nasjonale løsninger for landstrøm; standardisering, teknologi, lønnsomhet, samordningsbehov og regulering.

Kl. 10.00 Planlegging og realisering av landstrømanlegg i Altona

Kl. 11.00 Omvisning i driftshus og demo av kabelanlegg

Kl. 12.15 Oppsummering felles

Kl. 13.00 Lunsj  

 

Mvh

Odd – Olaf Schei og Sigurd Enge

Miljøstiftelsen Bellona

Logoer_Hamburgtur