Storbyer som spydspisser for CO2-kutt

Hvor: Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo
Når: 08:00-09:00, tirsdag 16. januar 2018

Frokost serveres fra 07:30

Oslo og Gøteborg har ambisiøse planer for CO2-fangst og -lagring.
Kan storbyer bli spydspisser for CO2-kutt i industrien?

Representanter for industri og myndigheter møtes for å diskutere mål og virkemidler for CO2-kutt i industrier som energigjenvinning og sement.

Å redusere utslipp fra industri og trekke CO2 fra atmosfæren er avgjørende for å nå klimamålene i Paris-avtalen. Les mer…

Del 1: Klima, byer og offentlige anskaffelser

Ulf Kamne, Göteborgs varaordfører og kommunalråd med ansvar for stadsutveckling, bostad, mark, miljö, klimat och kretslopp

Bettina Thorvik, byrådssekretær for næring eierskap, Oslo kommune

Per Brevik, bærekraftdirektør, HeidelbergCement Norway

 

Del 2: Hvordan redusere klimafotavtrykket fra avfallshåndtering?

-Jannicke Gerner Bjerkås, Fortum Oslo Varme

-Claes Roxbergh, styrelseordförande for Göteborgs avfallshanteringsbolag Renova

 

Påmelding her

Seminaret foregår på norsk og svensk.

fortum varme bygg collage