Landstrøm

Page 2 of 212

Get in touch with our expert in this field

SigurdEnge

Sigurd Enge

  • Leder maritimt arbeid, shipping og Arktis
  • sigurd@bellona.no
  • +47 970 87 533

Sigurd Enge jobber spesielt med spørsmål knyttet til skipssikkerhet og oljevern, er skipper på M/S Kallinika og har ansvar for Bellonas Miljøpatrulje. Han har tidligere hatt ansvar for IT, vært teknisk leder og aksjonsleder, og jobbet med fagområdene fiskeri, oljeutvinning og oppdrett. Sigurd Enge er utdannet fiskeskipper, og har vært i Bellona siden 1988.