Næringslivssamarbeid

Bellona arbeider sammen med næringslivet på ulike måter: Gjennom samarbeidsprogrammet vårt, i fagforumene våre, med selskaper som annonserer på våre nettsider og i våre publikasjoner. Vi er stolte av at næringslivet ser verdien av å opprettholde et faglig sterkt Bellona som en aktiv samfunnsaktør.

Sist oppdatert av

Samarbeidspartnere

I 1998 etablerte Bellona sitt samarbeidsprogram med næringslivet, med målsetning om å skape en tett dialog med næringslivsaktører om de beste miljøløsningene. Langvarig arbeid har ført til bedre kompetanse og integrasjon av miljøhensyn i et økende antall samarbeidsbedrifter. Vi jobber sammen for å løse utfordringer knyttet til ny miljøteknologi og implementering av løsninger.

Mange av de teknologiske løsningene på miljøutfordringene eksisterer allerede i dag. Vi opplever at en rekke næringslivsaktører er viktige pådrivere for å implementere miljøløsninger, men de er avhengige av gode rammevilkår for å kunne kommersialisere og bringe løsninger inn i markedet.

 • Eramet
 • Damen
 • Energi Norge
 • RENAS_samarbeid
 • PBES_partner
 • Norsk Industri
 • Lerøy
 • Omsorgsbygg
 • Norges Sjømatråd_samarbeidspartner
 • Eidesvik
 • Nelfo_samarbeidspartner
 • Tesla_samarbeidspartner
 • Norske Skog
 • Thefjords_samarbeidspartner
 • Siemens
 • Hafslund
 • Statkraft
 • Elektroforeningen_samarbeidspartner
 • FFF
 • Eiendomsspar
 • Asak_miljøstein
 • Hurtigruten ASA_partner
 • Jotun
 • Aspelin Ramm
 • Moindustripark_samarbeidspartner
 • Norcem
 • NOAH
 • Klemetsrudanlegget_samarbeid
 • Color Line
 • Kvaerner

Forumsmedlemmer

Bellonas Fagforum er en tverrfaglig arena for erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og utvikling av politikk. Et viktig mål for arbeidet i Bellonas Fagforum er å utveksle ideer og relevant informasjon slik at vi lettere kan oppnå konsensus om de virkemidler og rammevilkår som må på plass.

Det er deltakerne i Bellonas Fagforum som finansierer virksomheten i forumet. Medlemmene inngår treårige avtaler med Bellona der de yter et årlig bidrag.

 • Dynatec_forum
 • ST1
 • Frevar_annonsør
 • OREEC
 • Hjellnes_forum

Støtteannonsører

Bellonas nettsider er en annonseplattform for bedrifter som ønsker å gi økonomisk støtte til Bellonas miljø- og klimaarbeid. Blant våre støtteannonsører finner man fra små og mellomstore bedrifter til internasjonale aktører. Våre støtteannonsører ser verdien av et slagkraftig Bellona og med denne type støtte står vi enda bedre rustet til å løse viktige miljø- og klimautfordringer.

 • Nordkapp Kommune Havnevesen_annonsør
 • Egersund Trål_annonsør
 • Enhjørningen_anonsør
 • Avinor_annonsør
 • Salmar_annonsør
 • Kristiansandhavn_annonsør
 • Hammerfest Kommune
 • Kiwi_annonsør
 • Torghatten Trafikkselskap_annonsør
 • Kvarøy Fiskeoppdrett_annonsør
 • Umicore_annonsør
 • Hytech Personell_annonsør
 • Myklebusthaug_annonsør
 • Svelviksand_annonsør
 • Remiks_annonsør
 • Netkem_annonsør
 • Stadt_annonsør
 • Lofoten avfallsselskap_annonsør
 • Gratanglaks_annonsør
 • GLØR_annonsør
 • Enova
 • Grieg Seafood_annonsør
 • Multiconsult_annonsør
 • Rentokil Initial Norge_annonsør
 • MarøHavbruk_annonsør
 • Bayer_annonsør
 • Mapei_annonsør
 • Biomar_annonsør
 • Egersund Group_annonsør
 • Dynea ASA_annonsør
 • Gassnova_annonsør
 • Laerdalmedicals_annonsør
 • Algea_annonsør
 • Fiskerstrand_annonsør
 • A-Plast_annonsør
 • FMC BioPolymer_annonsør
 • Concedo_annonsør
 • Geomec_annonsør
 • Norsksjømannsforbund_annonsør
 • Norsk Oppdrettsservice_annonsør
 • Ticon_annonsør
 • Wacker Chemicals Norway AS_annonsør
 • Sunnhordland Kraftlag_annonsør
 • Brønnøy Kalk_annonsør
 • Hordafor AS_annonsør
 • Selfa_annonser
 • Gjølanger Settefisk AS
 • Fana Stein & Gjenvinning_annonsør
 • Karmsundhavn_annonsør
 • Letsea_annonsør
 • Hustadmarmor_annonsør
 • HIAS_annonsør
 • Norsk Protein_annonsør
 • Scanvacc_annonsør
 • Søndre Helgeland Miljøverk IKS
 • Betong Øst_annonsør
 • Hofseth_biocare
 • Snadder_annonsør
 • Søral_annonsør
 • Lingalaks_annonsør
 • Bewi_annonsør
 • Metallco_annonsør
 • meyership_annonsør
 • Gartnerhallen_annonsør
 • Hyttetorget_annonsør
 • Akzo Nobel_annonsør
 • H-produkter_annonsør
 • Eneas
 • Vefas IKS_annonsør
 • Bremnes Seashore
 • Batteriretur
 • Kontrollrådet for betongprodukter_annonsør
 • Per Knudsen_annonsører
 • Flakstadvåglaks_annonsør
 • Horten Havnevesen_annonsør
 • Oslo Vest Apartment_annonsør
 • Geminor_annonsør
 • Jotun
 • Fiskebåtrederietkato_annonsør
 • Aqua Gen_annonsør
 • Mortenlaks AS_annonsør
 • Stiftelsen Returgass_annonsør
 • Fornebumarina_annonsør
 • Solbergindustri_annonsør
 • Nova Sea_annonsør
 • Miljøteknikk terrateam_annonsør
 • Stingray_annonsør
 • Salten Aqua_annonsør
 • Fjordkraft_annonsør
 • Visma_annonsør
 • OHbetong_annonsør
 • Indus Norge_annonsør
 • Markleen_annonsør
 • Trondheim Havn_annonsør
 • Stellapolaris_annonsør
 • MPX
 • Island Offshore_annonsør
 • AQS_annonsør