Næringslivssamarbeid

Bellona arbeider sammen med næringslivet på ulike måter: Gjennom samarbeidsprogrammet vårt, i fagforumene våre, med selskaper som annonserer på våre nettsider og i våre publikasjoner. Vi er stolte av at næringslivet ser verdien av å opprettholde et faglig sterkt Bellona som en aktiv samfunnsaktør.

Sist oppdatert av

Samarbeidspartnere

I 1998 etablerte Bellona sitt samarbeidsprogram med næringslivet, med målsetning om å skape en tett dialog med næringslivsaktører om de beste miljøløsningene. Langvarig arbeid har ført til bedre kompetanse og integrasjon av miljøhensyn i et økende antall samarbeidsbedrifter. Vi jobber sammen for å løse utfordringer knyttet til ny miljøteknologi og implementering av løsninger.

Mange av de teknologiske løsningene på miljøutfordringene eksisterer allerede i dag. Vi opplever at en rekke næringslivsaktører er viktige pådrivere for å implementere miljøløsninger, men de er avhengige av gode rammevilkår for å kunne kommersialisere og bringe løsninger inn i markedet.

 • RENAS_samarbeid
 • Norske Skog
 • Eiendomsspar
 • Moindustripark_samarbeidspartner
 • Damen
 • Siemens
 • Jotun
 • Eramet
 • Hafslund
 • NOAH
 • Nelfo_samarbeidspartner
 • FFF
 • Color Line
 • Tesla_samarbeidspartner
 • Norges Sjømatråd_samarbeidspartner
 • Elektroforeningen_samarbeidspartner
 • Statkraft
 • PBES_partner
 • Energi Norge
 • Hurtigruten ASA_partner
 • Klemetsrudanlegget_samarbeid
 • Thefjords_samarbeidspartner
 • Eidesvik
 • Norsk Industri
 • Asak_miljøstein
 • Aspelin Ramm
 • Kvaerner
 • Norcem
 • Omsorgsbygg

Forumsmedlemmer

Bellonas Fagforum er en tverrfaglig arena for erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og utvikling av politikk. Et viktig mål for arbeidet i Bellonas Fagforum er å utveksle ideer og relevant informasjon slik at vi lettere kan oppnå konsensus om de virkemidler og rammevilkår som må på plass.

Det er deltakerne i Bellonas Fagforum som finansierer virksomheten i forumet. Medlemmene inngår treårige avtaler med Bellona der de yter et årlig bidrag.

 • Dynatec_forum
 • OREEC
 • Hjellnes_forum
 • Frevar_annonsør
 • ST1

Støtteannonsører

Bellonas nettsider er en annonseplattform for bedrifter som ønsker å gi økonomisk støtte til Bellonas miljø- og klimaarbeid. Blant våre støtteannonsører finner man fra små og mellomstore bedrifter til internasjonale aktører. Våre støtteannonsører ser verdien av et slagkraftig Bellona og med denne type støtte står vi enda bedre rustet til å løse viktige miljø- og klimautfordringer.

 • Ticon_annonsør
 • Fiskebåtrederietkato_annonsør
 • Metallco_annonsør
 • Scanvacc_annonsør
 • Mapei_annonsør
 • Torghatten Trafikkselskap_annonsør
 • Concedo_annonsør
 • Fornebumarina_annonsør
 • Batteriretur
 • AQS_annonsør
 • Nordkapp Kommune Havnevesen_annonsør
 • Horten Havnevesen_annonsør
 • Mortenlaks AS_annonsør
 • Gjølanger Settefisk AS
 • Stellapolaris_annonsør
 • Laerdalmedicals_annonsør
 • Gassnova_annonsør
 • Hammerfest Kommune
 • Lofoten avfallsselskap_annonsør
 • Eneas
 • HIAS_annonsør
 • Geminor_annonsør
 • Bayer_annonsør
 • Kiwi_annonsør
 • Brønnøy Kalk_annonsør
 • Lingalaks_annonsør
 • Nova Sea_annonsør
 • Avinor_annonsør
 • Bremnes Seashore
 • Letsea_annonsør
 • Enova
 • Indus Norge_annonsør
 • Gartnerhallen_annonsør
 • Rentokil Initial Norge_annonsør
 • Miljøteknikk terrateam_annonsør
 • Algea_annonsør
 • Aqua Gen_annonsør
 • Hustadmarmor_annonsør
 • Bewi_annonsør
 • A-Plast_annonsør
 • Gratanglaks_annonsør
 • Visma_annonsør
 • Jotun
 • Kvarøy Fiskeoppdrett_annonsør
 • Fjordkraft_annonsør
 • Norsk Protein_annonsør
 • Island Offshore_annonsør
 • Norsk Oppdrettsservice_annonsør
 • Hordafor AS_annonsør
 • H-produkter_annonsør
 • Stiftelsen Returgass_annonsør
 • Umicore_annonsør
 • Multiconsult_annonsør
 • Salmar_annonsør
 • Svelviksand_annonsør
 • Sunnhordland Kraftlag_annonsør
 • Per Knudsen_annonsører
 • Norsksjømannsforbund_annonsør
 • Egersund Group_annonsør
 • Kristiansandhavn_annonsør
 • Fana Stein & Gjenvinning_annonsør
 • Geomec_annonsør
 • Myklebusthaug_annonsør
 • MarøHavbruk_annonsør
 • Oslo Vest Apartment_annonsør
 • Karmsundhavn_annonsør
 • Hytech Personell_annonsør
 • Betong Øst_annonsør
 • meyership_annonsør
 • Dynea ASA_annonsør
 • Fiskerstrand_annonsør
 • FMC BioPolymer_annonsør
 • Kontrollrådet for betongprodukter_annonsør
 • Akzo Nobel_annonsør
 • Wacker Chemicals Norway AS_annonsør
 • OHbetong_annonsør
 • Søndre Helgeland Miljøverk IKS
 • Remiks_annonsør
 • Snadder_annonsør
 • Selfa_annonser
 • Markleen_annonsør
 • Solbergindustri_annonsør
 • Enhjørningen_anonsør
 • MPX
 • Biomar_annonsør
 • Søral_annonsør
 • Flakstadvåglaks_annonsør
 • Netkem_annonsør
 • Egersund Trål_annonsør
 • Pelagia_annonsør
 • Stadt_annonsør
 • Hyttetorget_annonsør
 • Vefas IKS_annonsør
 • Hofseth_biocare
 • GLØR_annonsør
 • Grieg Seafood_annonsør
 • Trondheim Havn_annonsør
 • Salten Aqua_annonsør