Løsningsorientert miljøvern i skolen

Miljøstiftelsen Bellona har i samarbeid med Den naturlige skolesekken startet et skoleprosjekt rettet mot ungdoms- og videregående skole.

Foredragene tar utgangspunkt i læreplanen for ungdomsskolen og videregående skole og tar opp både samfunnsfaglige og naturvitenskapelige problemstillinger. Særlig står spørsmål om klima, energi, avfall, miljøgifter, ressursmangel, biologisk mangfold og våre forbruksmønstre sentralt.

Å opplyse om aktuelle miljøproblematikker- og løsninger er en av Bellonas sentrale oppgaver. Det er viktig at dagens unge er godt informert, ettersom kunnskap er avgjørende for å ta riktige miljøvalg.

Bellona jobber med aktører innen politikk, forskning, industri, næringsliv, internasjonale miljøorganisasjoner og media.  Gjennom dette skoleprosjektet ønsker vi å dele eksempler og erfaringer fra ulike samarbeid og prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

I 2013 holdt Bellona foredrag for et trettitalls skoler over hele landet. Dersom din klasse ønsker at vi kommer på besøk og holder foredrag, ta kontakt med oss (se nedenfor)!

Skal dere på klassetur? Vi tar også i mot skolebesøk, så legg gjerne turen innom Bellonas kontor i Oslo.

Kontaktinformasjon:

Nathalie Wik Lystad
Koordinator Bellona UNG
Mobil: 970 63 008
E-post: nathalie@bellona.no

MILJØSTIFTELSEN BELLONA
Maridalsveien 17 B
Postboks 2141, Grünerløkka, 0505 Oslo
www.bellona.no

Scale - Naturlige skolesekken