Ansatt

Ana Šerdoner

Ana Šerdoner startet hos Bellona Europa i Brüssel i februar 2017. Hun har en bachelor i internasjonale relasjoner fra Universitetet i Ljubljana og fullfører nå sin internasjonale master i bærekraftig utvikling, med fokus på miljøstyring. Før hun ble engasjert i Bellona, arbeidet hun for Europaparlamentet og Institutt for utvikling og internasjonale forbindelser i Zagreb. Hos Bellona Europa fokuserer Ana på EUs energi-, klima- og industripolitikk, spesielt knyttet til industriell bruk av CCS og CCU - karbonfangst og - lagring og karbonfangst og -resirulering.