Erle Kristin Wagle

Nestleder
erle@bellona.no
957 88 095

Erle har over 20 års erfaring fra store, internasjonale selskaper som Bona Shipping, Teekay Shipping, Bergesen d.y og BW Gas AS. Hennes internasjonale ledererfaring fra disse selskapene er omfattende. Inntil nylig har hun vært Head of Fleet Performance i BW Gruppen, der hun hadde overordnet ansvar for miljøledelse og energieffektivisering av 150 skip involvert i global skipsfart. Sammen med sitt tverrfaglige, globale team oppnådde hun ikke bare imponerende utslipps- og avfallsreduksjoner, men også betydelige kostnadsbesparelser som styrket selskapets konkurransekraft. Erle er spesialist innen strategi-, prosjekt- og endringsledelse. Hun har en Bachelor fra Handelshøyskolen BI og en Executive MBA fra Copenhagen Business School.

Foto

Foto av: Bellona