Nathalie Wik Lystad

Nathalie Wik Lystad

Koordinator, Bellona UNG (i permisjon)
nathalie@bellona.no
+47 970 63 008

Nathalie er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo (UiO), med utvekslingsopphold til Hong Kong og Tokyo. Hun skrev masteroppgave om USAs rolle i FNs klimaforhandlinger - med hovedvekt på Obama-administrasjonens klimapolitikk. I tillegg går hun nå profesjonsstudiet i psykologi ved UiO. Nathalie har vært praktikant i miljøstiftelsen ZERO, jobbet med informasjonsarbeid i DNT ung Oslo, samt vært fotograf i studentavisen Universitas. Som koordinator for Bellona Ung vil hun kombinere sitt klima- og miljøengasjement med en interesse for formidling og kommunikasjon med unge.

Foto

Foto av: Sissel Janne Forsberg