Avfall og gjenvinning

Høringsuttalelse vedlegg II til avfallsforskriftens kapittel 9

Statens ForurensingstilsynPostboks 8100 Dep0032 Oslo Høringsuttalelse vedlegg II til avfallsforskriftens kapittel 9 Det vises til høringsbrev av 20.12.2005 hvor Statens Forurensingstilsyn (SFT) foreslår endringer i vedlegg II i avfallsforskriftens kapittel 9. Forslaget er i stor grad en implementering av EUs rådsbeslutning 2000/33/EF om fastsettelse av kriterier og fremgangsmåter for mottak av avfall på fyllplasser. Bellona […]

Publisert av