Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning

Høringsuttalelse: Nytt regelverk for avløp, endring av del IV i forurensingsforskriften

  Statens Forurensningstilsyn Strømsveien 96, Postboks 8100 Dep. 0032 Oslo 03/06-2005 Høringsuttalelse: Nytt regelverk for avløp, endring av del IV i forurensingsforskriften Bellona viser til SFTs forslag til ny helhetlig avløpsdel i forurensingsforskriften og oversender våre kommentarer. Innledningsvis vil Bellona påpeke at i teksten som definerer utforming og drift av avløpsnett (§ 12-7, første ledd, […]

Publisert av