Bygg

Energieffektivisering

Høringsuttalelse om tilleggssøknad for elektrodeanlegg i Budalsvika i Flekkefjord

NVE Pb 5091, Majorstua 0301 Oslo Att: Bjarte Guddal Deres ref: NVE 9603496-327 ek/bgu Høringsuttalelse om tilleggssøknad for elektrodeanlegg i Budalsvika i Flekkefjord Vi viser til deres brev datert 26.05.99, ref: NVE 9603496-327 ek/bgu, ang. forespørsel om kommentarer til "Likestrømsforbindelsene mellom Norge og Tyskland – Tilleggssøknad for alternativ lokalisering av elektrodeanlegget i Budalsvika i Stolfjorden […]

Publisert av
Energieffektivisering

Høringsuttalelse om tilleggsutredninger for likestrømsforbindelsene fra Feda og Tonstad til grunnlinjen

Olje- og Energidepartementet Energi- og vassdragsavdelingen Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Deres ref: OED 97/2518 EV TUI Oslo, 23.03.99 Høringsuttalelse om tilleggsutdredininger for likestrømsforbindelsene fra Feda og Tonstad til grunnlinjen Vi viser til brev datert 23.02.99 der OED ber om uttalelser angående de tre dokumentene: "Tilleggsutredning Alternativ lokalisering av elektrodeanlegget til Stolsfjorden", "Vurdering av vannutskiftning […]

Publisert av