Bygg

Energieffektivisering

Høringsuttalelse om tilleggsutredninger for likestrømsforbindelsene fra Feda og Tonstad

Olje- og Energidepartement Energi og vassdragsavdelingen Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Att: Trond Ulven Ingvaldsen Oslo, 21.02.99 Høringsuttalelse om tilleggsutredninger for likestrømsforbindelsene fra Feda og Tonstad Vi viser til brev fra dere datert 22.01.99, Ref: 99/2518 EV TUI, med forespørsel om kommentarer til: Likestrømsforbindelsene fra Feda og Tonstad til grunnlinjen – høring av tilleggsutredninger. Med […]

Publisert av
Energieffektivisering

Bellona Notat: Konflikter mellom rovfugltrekk og elektrodeledning

Bellona Notat: Konflikter mellom Norges viktigste rovfugltrekk og etablering av elektrodeledning Etableringen av elektrodeledningen for det planlagte felles elektrodeanlegget for Tysklandsforbindelsene vil være i stor konflikt med Norges viktigste rovfugltrekk. Rovfugltrekket over Flekkefjord er det største trekket i Norge, og blant de aller viktigste i Skandinavia. Sett i et nasjonalt perspektiv utgjør den ytre kysten […]

Publisert av
Energieffektivisering

Klage på NVEs tillatelse til Statnett

Olje- og Energidepartementet, c/o NVE Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 10. januar 1998 Likestrømsforbindelser fra Feda og Tonstad og ut til grunnlinjen – klage på NVEs vedtak av 21.11.97 og 24.11.97 om anleggskonsesjoner til Statnett SF.Bellona påklager både godkjenningen av konsekvensutredningene i vedtakene av 21. og 24.11.97 og tillatelsen til ilandføring av kabler over Lista […]

Publisert av