Bygg

Energieffektivisering

Teknisk ordliste

Likestrømsforbindelse: Både i Norge, Nederland og Tyskland er kraftledningsnettet basert på vekselstrøm. Ved kraftoverføringer hvor det anvendes lange sjøkabler, som for eksempel mellom Norge og kontinentet, er det nødvendig å benytte likestrøm for å transportere kraften. Dette skyldes tekniske forhold. For å knytte en likestrømsforbindelse til vekselstrømsnettet gjøres vekselstrøm om til likestrøm og motsatt i […]

Publisert av
Energieffektivisering

Høringsuttalelse om tilleggsutredning flatkabel – Likestrømsforbindelser Norge/kontinentet

NVE Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 18. september 1997 Høringsuttalelse om tilleggsutredning flatkabel – Likestrømsforbindelser Norge/kontinentet Bellonas vurdering av flatkabel som alternativ til massekabel. Mens flatkabel kan føre til begrensede oljelekkasjer vil massekabel innebære at det etableres elektrodeanlegg. Innhold Fordeler med flatkabel Risiko for oljelekkasjer Lekkasjer vil oppdages Omfang av lekkasjer Spesiell kabelolje Elendig miljøkonsekvensvurdering […]

Publisert av
Energieffektivisering

Høringsuttalelse om likestrømsforbindelser fra Feda og Tonstad og ut til grunnlinjen

NVE Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 30. mai 1997 Likestrømsforbindelser fra Feda og Tonstad og ut til grunnlinjen – høringsuttalelse fra Bellona Likestrømsforbindelsene vil, slik de er beskrevet i søknaden, innebære store inngrep i verneområder og vesentlig forurensing fra elektrodeanleggene. Bellona mener de opprinnelige planene må endres slik at det tas tilstrekkelig miljøhensyn på disse […]

Publisert av