Atomkraft

Atomkraft

Brev fra Helseminister Dagfinn Høybråten til Bellona – Åpenhet om bruk av atombrensel i Norge

Miljøstiftelsen Bellona Postboks 2141 Grünerløkka 0505 Oslo 22.09.98, Saksnummer 98/04078 FOS/DER Åpenhet om bruk av atombrensel i Norge Det vises til Bellonas brev av 15. September 1998 til statsminister Kjell Magne Bondevik om ovennevnte sak. På bakrunn av at brevet direkte henviser til tidligere korrespondanse mellom Bellona og Sosial- og helsedepartementet er Deres brev blitt […]

Publisert av
Atomkraft

Brev til Statsminister Kjell Magne Bondevik: Åpenhet om brukt atombrensel i Norge

Statsminister Kjell Magne Bondevik Postboks 8001 Dep 0030 Oslo Oslo, 15.09.1998 Åpenhet om brukt atombrensel i Norge Vi viser til tidligere korrespondanse med Sosial- og Helsedepartementet og Olje- og Energidepartementet vedrørende åpenhet ved virksomheten til Halden-reaktoren. Vi har i lengre tid hatt en lang korrespondanse gående med ovennevte departementer om mer åpenhet om atomvirksomheten i […]

Publisert av