Energi

Atomkraft

Brev til Statsminister Kjell Magne Bondevik: Åpenhet om brukt atombrensel i Norge

Statsminister Kjell Magne Bondevik Postboks 8001 Dep 0030 Oslo Oslo, 15.09.1998 Åpenhet om brukt atombrensel i Norge Vi viser til tidligere korrespondanse med Sosial- og Helsedepartementet og Olje- og Energidepartementet vedrørende åpenhet ved virksomheten til Halden-reaktoren. Vi har i lengre tid hatt en lang korrespondanse gående med ovennevte departementer om mer åpenhet om atomvirksomheten i […]

Publisert av
Fornybar energi

A/S Salten Kraftsamband, konsesjonssøknad for overføringer til Oldreid Kraftverk

NVE Torbjørn Sneve Pb. 5091, Maj 0301 Oslo   09/06-1998 Høringsuttalelse fra Bellona A/S Salten Kraftsamband, konsesjonssøknad for overføringer til Oldreid Kraftverk Vi viser til brev fra dere, datert 27.01.98 ref: NVE 9701459-11, med forespørsel om merknader til A/S Salten Kraftsamband, konsesjonssøknad for overføringer til Oldreid Kraftverk mm, med frist til 1. juni 1998.   […]

Publisert av