Havbruk

Havbruk, Olje og gass

Anmeldelse av Oljedirektoratet for brudd på forurensningsloven

Midtre Hålogaland politidistrikt Økoteamet Øysteinsgt. 8, 9405 Harstad Oslo, 16/08/2007 Miljøstiftelsen Bellona anmelder med dette Oljedirektoratet for overtredelse av forurensingsloven § 78 første ledd, punkt a, jf. § 7. 1. Bakgrunn for anmeldelsen Fra og med 2. juli til 22. juli 2007 pågikk det innsamling av 2D-seismikk i områdene Nordland VII og Troms II. Undersøkelsene […]

Publisert av