Havbruk

Havbruk

Høringsuttalelse: Forskrift om bekjempelse av lakselus

Høringsuttalelse – Forskrift om bekjempelse av lakselus Gode strategier for å bekjempe lakselusa er viktig. Bellona er imidlertid bekymret over en økt tilførsel av kjemikalier til det marine miljø. Konsekvensene av denne økningen må utredes og kriterier for valg av kjemikalier må fastsettes. Bellona mener forskriften fokuserer for lite på forebyggende løsninger som vil begrense […]

Publisert av
Havbruk, Klima

Høringsuttalelse om vern av korallrev

  Det Kongelige Fiskeridepartement Postboks 8118 Dep. 0032 Oslo Deres ref. 98/754- vl/321 Oslo, 15.02.1999 Høringsuttalelse om vern av korallrev Bellona ba allerede i juni 1998 fiskeri- og miljøvernmyndighetene om at viktige korallrev langs norskekysten snarest måtte beskyttes. Bellona anbefaler følgelig at den foreslåtte forskrift om forbud mot bunntråling på det såkalte Sula-revet umiddelbart vedtas. […]

Publisert av