Havbruk

Related Project

Ocean Forest

Ocean Forest – et hav av muligheter

Ocean Forest vil løse havbruksnæringens miljøutfordringer, bidra til å fjerne CO2 fra atmosfæren og samtidig være økonomisk bærekraftig. Ocean Forest bruker saltvann, alger og CO2, til å produsere ren mat, fôr, energi og drivstoff. Bellona er en av stifterne og medeier i Ocean Forest.

Ansvarlig for dette fagområdet

Silje Båtsvik Risholm

Silje Båtsvik Risholm

  • Seniorrådgiver, havbruk
  • silje@bellona.no
  • +47 926 25 670

Silje har en har en master i økologisk økonomi fra Nord Universitet og en Bachelorgrad i sammenlignende politikk og kinesisk språk fra UiB & UiO. Hun har jobbet i ulike deler av havbruksbransjen siden 2009 og har lang internasjonal erfaring, hovedsakelig fra Asia. Hun har tidligere jobbet både med markedsføring av sjømat i Sjømatrådet i Kina og salg og eksport i Lerøy. I Sett sjøbein/FHF jobbet hun med kommunikasjon og rekruttering til bransjen. Før hun begynte i Bellona var hun prosjektleder i Tekna hvor hun ledet prosjekt Havåker som tok for seg nye utfordringer i havbruksbransjen. I Bellona jobber Silje med havbruk.