Industri

Industri

Vedrørende rensing av tungmetaller og støv ved Rio Doces manganverk i Mo i Rana

  Miljøverndepartmentet, Avdeling for forurensingssaker Postboks 8013, Dep 0030 Oslo 22/08-2005 Vedrørende rensing av tungmetaller og støv ved Rio Doces manganverk i Mo i Rana Det vises til Miljøverndepartementets avgjørelse av 21/3-2005 vedrørende Bellonas klage på utslippstillatelsen for tungmetaller og støv for Rio Doce Manganese Norway AS (RDMN) hvor Departementet opprettholder SFTs vedtak. Bellona mottok […]

Publisert av