Industri

Industri

Brev til SFT om deres kritikkverdige håndtering av kvikksølvutslipp fra manganindustrien

SFT PB 8100 DEP 0032 Oslo Oslo, 23.07.1999 SFTs håndtering av kvikksølvutslipp fra manganindustrien er sterkt kritikkverdig Det finnes tre mangansmelteverk i Norge, i Øie, Sauda og Porsgrunn. Elkem eide inntil nylig de to sistnevnte. De fleste kommersielt tilgjengelige manganmalmer inneholder betydelige mengder med kvikksølv. Dette innebærer at de tre smelteverkene i lang tid har […]

Publisert av
Industri

Anmeldelse av Eramet Norway AS for overtredelse av straffeloven og forurensningsloven

Porsgrunn Politikammer Floodsgt. 5 3915 Porsgrunn Oslo, 22.07.99 Anmeldelse av Eramet Norway AS for overtredelse av straffeloven og forurensningsloven Miljøstiftelsen Bellona anmelder med dette Eramet Norway AS for overtredelse av straffeloven § 152b nr. 1 og forurensingsloven § 7, jfr. § 78 første ledd, punkt a). Bakgrunn for anmeldelsen Eramet Norway AS opplyser i brev […]

Publisert av
Energi, Industri

Klage til EFTA om kraftkontrakter på myndighetsbestemte vilkår

  The EFTA Surveillance Authority Rue de Trèves 74 B-1040 Brussels Belgium Oslo, 25/5/99 Klagesak – kraftkontrakter på myndighetsbestemte vilkår. Forholdet til EØS-avtalen art. 61(1). Statkraft som eies av den norske stat har blitt pålagt å inngå langtidsavtaler på myndighetsbestemte vilkår når det gjelder salg av kraft til den kraftkrevende industrien i Norge, jfr St. […]

Publisert av