Klima

Havbruk, Klima

Høringsuttalelse om vern av korallrev

  Det Kongelige Fiskeridepartement Postboks 8118 Dep. 0032 Oslo Deres ref. 98/754- vl/321 Oslo, 15.02.1999 Høringsuttalelse om vern av korallrev Bellona ba allerede i juni 1998 fiskeri- og miljøvernmyndighetene om at viktige korallrev langs norskekysten snarest måtte beskyttes. Bellona anbefaler følgelig at den foreslåtte forskrift om forbud mot bunntråling på det såkalte Sula-revet umiddelbart vedtas. […]

Publisert av
Havbruk, Klima

Korallrev må beskyttes mot bunntråling

Likelydende i henhold til adresseliste   Oslo, 08.06.1998 Korallrev må beskyttes mot bunntråling Som kjent har Havforskningsinstituttets pågående kartlegging av utbredelse og tilstand til korallrev i norske farvann nylig avdekket store ødeleggelser av korallrev i de undersøkte områder, og det er berettiget grunn til å frykte at omfanget av slike ødeleggelser er stort. Ødeleggelsene er […]

Publisert av
Havbruk, Klima

Lov om undersjøiske naturforekomster gjelder også korallrev

  Olje- og Energidepartementet Att: Statsråd Marit Arnstad Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Oslo, 05.06.1998 Lov om undersjøiske naturforekomster gjelder også korallrev I den senere tid har det blitt kjent at korallene i norske farvann trolig er utsatt for omfattende ødeleggelse. Havforskningsinstituttet i Bergen arbeider nå med å kartlegge utbredelsen og tilstanden til korallrevene på […]

Publisert av