Miljøgifter

Miljøgifter

Brev til Riksrevisjonen

Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 Oslo 19/12-2002 KamfjordkilenVedrørende statlig økonomisk støtte til tiltak i forurensede sedimenter i Kamfjordkilen, Sandefjord September 2002 startet arbeidene med opprydding i forurensede sedimenter i Kamfjordkilen i Sandefjord. Bellona har engasjert seg kraftig imot både løsningen som er valgt og Statens forurensningstilsyn (SFT) sin finansiering av prosjektet. Sandefjord kommune […]

Publisert av