Olje og gass

Olje og gass

Rettslige virkninger av energi- og miljøkomitéens forslag til instruks i gasskraftssaken

    07/03-2000 Rettslige virkninger av energi- og miljøkomitéens forslag til instruks i gasskraftssaken 1. Forslaget til instruks i Innst. S. nr. 122 for 1999-2000   Statens Forurensingstilsyn (SFT) ga i januar 1999 Naturkraft utslippstillatelse til to gasskraftverk på Vestlandet, men stilte som vilkår at en reduserte utslippene av CO2 ned til 90% av det […]

Publisert av