Olje og gass

Olje og gass

Naturkraft gasskraftverk. Anke av konsesjon og godkjent konsekvensutredning

Olje- og Energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO 21. november 1996 Naturkraft gasskraftverk. Anke av konsesjon og godkjent konsekvensutredning Naturkraft AS’ melding om bygging av gasskraftverk ble sendt på høring 2. mai 1995. Bellona oversendte merknader til meldingen med innspill til hvilke konsekvensutredninger som burde gjennomføres i juli 1995. Naturkrafts søknad med konsekvensutredning ble sendt […]

Publisert av
Olje og gass

Naturkraft AS – Planer om gasskraftverk. Supplering av konsekvensutredning. Supplerende kommentarer

NVE Pb. 5091 Majorstua 0301 Oslo Asle Selfors 10. oktober 1996 Naturkraft AS – Planer om gasskraftverk. Supplering av konsekvensutredning. Supplerende kommentarer fra Bellona Viser til vårt brev av 30. september 1996, hvor vi opplyser om at våre kommentarer til mulighetene for å deponere CO2 fra gasskraftverk vil bli ettersendt. Disse ettersendes herved. Innhold Bakgrunn […]

Publisert av