Samferdsel

Elbiler

Stortingets vedtak om å frita el-biler for bompenger

El-biler fritatt for bompenger Enstemmig vedtatt i Stortinget 13. desember 1996: Innst. S. nr. 74.(1996-97) Innstilling fra samferdselskomiteen om forslag fra stortingsrepresentant Lars Sponheim om regelendringer som gjør det mulig for lokale styresmakter å frita elektriske biler for bompengeavgift. Dokument nr. 8:107 (1995-96). Til Stortinget. 1. SAMMENDRAGI dokument nr. 8:107 (1995-96) fremmer representanten Lars Sponheim […]

Publisert av