Skipsfart

Skipsfart

Bellonas kommentarer til NOU 2002:15 Ansvar for oppryddingstiltak etter sjøulykker

  Justisdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo 23/12-2002 Endringer i sjøloven NOU 2002:15 1 Innledning Miljøstiftelsen Bellona vil med dette komme med synspunkter på Sjølovkomiteens forslag til endringer i sjøloven, jf. NOU 2002:15 “Ansvar for oppryddingstiltak etter sjøulykker”. Bellona ser positivt på at det fra lovgiverhold tas skritt for å foreta endringer i sjøloven. Etter […]

Publisert av