Ukategorisert

Ukategorisert

Emamectin

Emamectin benzoat tilhører gruppen avermectiner og tilføres fisken gjennom fôr. Preparatet produseres av Schering-Plough Animal Health og markedsføres under navnet Slice® vet. Der annen kilde ikke er oppgitt, kommer informasjonen fra McHenery (1999), en rapport utarbeidet på oppdrag for Schering-Plough. Virkemåte. Avermectiner binder seg med høy affinitet til glutamatregulerte ionekanaler hos invertebrater. Avermectiner fører til […]

Publisert av
Ukategorisert

Europa – fiske etter fôrressurser

I Europa finner vi ikke noe “up-welling”-område slik vi finner i Sør-Amerika. Det rike fisket i våre farvann skyldes en bred kontinentalsokkel som gir gode oppvekstvilkår for fisk. Flere arter brukes til produksjon av fiskemel og -olje. I hovedsak er det artene øyepål (Trisopteirus esmarkii), tobis (Ammodytes spp.) og kolmule (Micromesistius poutassou) fra industritrålfisket i […]

Publisert av
Ukategorisert

Deltametrin

Beskrivelsen av helse- og miljøeffekter av deltametrin er basert på presentert informasjon fra produsenten Alpharma. I forbindelse med prosessen for godkjenning av produktet har produsenten framskaffet dokumentasjon som er oversendt myndighetene for evaluering. Dokumentasjonen er ikke offentliggjort. Alpharmas begrunnelse for ikke å offentliggjøre dokumentasjonen, er at de ønsker å sikre sine investeringer og unngå at […]

Publisert av