Ukategorisert

Ukategorisert

Høringsuttalelse – motorferdsel i utmark

Direktoratet for naturforvaltning N-7485 Trondheim Reference: 02/6088 NATB-FR-AS 27/11-2002 Høringsuttalelse – endring av nasjonal forskrift for motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag Bakgrunn Samferdselsmyndighetene ønsker å innføre førerkort for snøscooter. I forslaget til læreplan inngår kjøreopplæring i terrenget. Det er derfor et behov for regelendring for å få til dette. Det foreslås ny §3 […]

Publisert av