Ukategorisert

Ukategorisert

Brev til det Svenske Naturvårdsverket om bjørnejaktfri sone

Naturvårdsverket S-106 48 Stockholm Sverige 11. juni 1999 Bjørnejaktfri sone mellom svensk reproduksjonsområde for bjørn og Hedmark fylke i Norge Naturvårdsverket har i en periode på mer enn 60 år fredet bjørnen på svensk side langs grensen mot Hedmark fylke i Sør-Norge. I 1998 besluttet Naturvårdsverket imidlertid å endre denne strategien. Jakt ble derfor for […]

Publisert av
Ukategorisert

Stortingets konsesjonsbehandling av kraftutbygging i Øvre Otta

Stortingets konsesjonsbehandling av kraftutbygging i Øvre Otta: Mangler ved Stortingets beslutningsgrunnlag Om kort tid skal Stortinget etter planen avgjøre om Kraftlaget Opplandskraft, Tafjord Kraft AS og Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) skal gis konsesjon til vassdragsregulering i Øvre Otta. Beslutningen skal tas med hjemmel i vassdragsreguleringsloven 14. desember 1917 nr. 17 (vdrrgl.) § 8 første […]

Publisert av
Ukategorisert

Forslag til utvidet forskrift for Statens Petroleumsfond

Statsminister Kjell-Magne Bondevik Finansminister Gudmund Restad Stortingets Finanskomite Kopi til: Norges Bank Verdikommisjonen Oslo, 26.april, 1999 Forslag til utvidet forskrift for Statens Petroleumsfond Vedlagt følger Bellonas utkast til miljøfremmende og lønnsomme retningslinjer for statens petroleumsfond. Vi ber med dette også om et møte med Regjeringen v/Finansminister Gudmund Restad og med Stortingets Finanskomite. Med vennlig hilsen […]

Publisert av