Ukategorisert

Ukategorisert

Letter to Bellona from the Environment Conservation and Management and Regional Planning Division

Converted document Council of Europe Secretariat general Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats Strasbourg, 17 march 1999 Dear Dr Knoph Thank you very much for your letter of 11 March 1999. I should inform you that the Secretariat has also been informed of the problem concerning the conservation of large carnivores […]

Publisert av
Ukategorisert

Letter to the Secretariat of the Bern Convention about the endangered status of Norwegian predators

Secretariat of the Bern Convention Directorate of Environment and Local Authorities Environment Conservation and Management Division Council of Europe, BP 431 R6 F 67006 Strasbourg, Cedex France Oslo, 3/11/1999 The endangered status of Norwegian predators is set politically, not professionally in the national red list Bellona wishes to inform the Secretariat of the Bern Convention, […]

Publisert av
Ukategorisert

Klage over NVEs vedtak om å ikke begjære påtale overfor NSB Gardermobanen

Olje og Energidepartementet PB 8148 DEP 0033 Oslo fremsendes også via fax 22249569 Oslo, 16.10.1998 Klage over NVEs vedtak om å ikke begjære påtale overfor NSB Gardermobanen NVE har vedtatt å ikke begjære påtale overfor NSB Gardermobanens betydelige miljø-ødeleggelser i Østmarka. Handlingene representerer brudd på vassdragsloven. NVEs begrunnelse for å ikke begjære påtale er at […]

Publisert av
Ukategorisert

Brev fra Bellona til NSB Gardermobanen AS om infiltrasjonsanlegg Hellerud

NSB Gardermobanen AS 0048 Oslo Oslo, 1998.10.03 Infiltrasjonsanlegg- Hellerud Viser til pressemelding med tittel "Status Romeriksporten" datert 02.10.98, samt telefonsamtale med deres Olaf Melbø 03.10.98. Ekpertgruppens anbefalinger og Gardermobanens videreformidling av disse er egnet til å forbause. Vi vil minne om følgende: De løsninger som ble diskutert mellom Bellona og NSBs toppledelse i etterkant av […]

Publisert av