Ukategorisert

Ukategorisert

Lekkasjene i Romeriksporten må stanses

TELEFAX Til: NSB Gardermobanen Ved Styret Faks: 23151242 Dato: 20.04.98 Lekkasjene i Romeriksporten må stanses Lekkasjene i NSB Gardemobanens (NSBG) prestisjeprosjekt på Romerike har medført tørrlegging og synkende grunnvannstand i forholdsvis store områder. Skadene på bygninger og på vegetasjon er blitt omfattende. Hastverk og bruk av feil kjemikalie er blant hovedårsakene. NSBG skal i styremøte […]

Publisert av
Ukategorisert

Komiteen for Etterbruk av Fornebu

Terje Bøhler 23/02-1998 12:00 Utbyggingen på Fornebu truer unike naturområder på Fornebus vestside. Naturreservatene i Koksabukta og Storøykilen er viktige Våtmarksområder med ornitologiske verdier av nasjonal betydning (Fylkesmannen 1987). Det er registrert 257 fuglearter her. I naturreservatenes nærområder finns bl.a. vakre kalkfuruskoger og strandenger med meget stort biologisk mangfold. Over 700 plantearter er registrert. Utbyggingsforslagene […]

Publisert av