Ukategorisert

Ukategorisert

Påklaging av utslippstillatelse for NSB Gardermobanen as

Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 Oslo Att: Påtroppende miljøvernminister 16. oktober 1997 Påklaging av utslippstillatelse for NSB Gardermobanen as Bellona anker utslippstillatelsen til NSB Gardermobanen med krav om full stans i utslippene inntil det kan garanteres at det ikke blir miljøeffekter i Oslofjorden. Miljøstiftelsen Bellona påklager med dette vedtak om utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Oslo […]

Publisert av
Ukategorisert

Anmeldelse av Rhône-Poulenc Norge AS, v/styrets formann, for brudd på produktkontrolloven

Økokrim CJ Hambros plass 2b Pb. 8193 Dep. Oslo Håkon Skulstad 13. oktober 1997 Anmeldelse av Rhône-Poulenc Norge AS, v/styrets formann, for brudd på produktkontrolloven Miljøstiftelsen Bellona anmelder herved Rhône-Poulenc Norge AS, v/styrets formann for brudd på produktkontrolloven § 12, nærmere bestemt ved at selskapet har unnlatt å overholde den allmenne aktsomhetsplikten som er stadfestet […]

Publisert av