Ukategorisert

Ukategorisert

Anmeldelse av NSB-Gardermobanen AS v/styreformann Osmund Ueland for brudd på arbeidsmiljøloven

Økokrim CJ Hambros plass 2b Pb. 8193 Dep. Oslo Håkon Skulstad 13. oktober 1997 Anmeldelse av NSB-Gardermobanen AS v/styreformann Osmund Ueland for brudd på arbeidsmiljøloven Miljøstiftelsen Bellona anmelder herved NSB-Gardemobanen AS v/styreformann Osmund Ueland for brudd på arbeidsmiljøloven § 85, 1. ledd, nærmere bestemt ved at selskapet har overtrådt lovens § 11, 1. ledd som […]

Publisert av
Ukategorisert

Anmeldelse av NSB-Gardemobanen AS v/styreformann Osmund Ueland, for brudd på forurensningsloven

Romerike Politikammer Jonas Liesgt. 20 2000 Lillestrøm Att: Jourhavende 8. oktober 1997 Anmeldelse av NSB-Gardemobanen AS v/styreformann Osmund Ueland, for brudd på forurensningsloven Miljøstiftelsen Bellona anmelder herved NSB-Gardemobanen AS v/styreformann Osmund Ueland for brudd på forurensningsloven § 78, 1. ledd, nærmere bestemt ved at etaten har unnlatt å overholde den allmenne plikten til å unngå […]

Publisert av
Ukategorisert

Norwegian hunting of the threatened species Lynx lynx

UNEP/Interim Secretariat for the Convention on Biological Diversity CP 356 15 chemin des Anémones CH-1219 Châtelaine Geneva Switzerland   The Secretariat of the Bern Convention Directorate of Environment and Local Authorities Environment Conservation and Management Division Council of Europe BP 431 R6 F 67006 Strasbourg Cedex France February 26, 1996 <!–#set var="author_format" value="dr. Mai Britt […]

Publisert av