Ledig stilling: Rådgiver/Seniorrådgiver for klima og industri i Norden

Bellona søker Rådgiver/Seniorrådgiver for klima og industri i Norden

Miljøstiftelsen Bellona søker en rådgiver eller seniorrådgiver som kan styrke vårt arbeid med industri og klima i de nordiske landene. Karbonfangst og -lagring vil utgjøre hovedtyngden av arbeidet.

Frist: 30.08.2019
Varighet: Fast
Arbeidssted: Vulkan, Oslo

Bellona logo

Bellona har jobba for karbonfangst og -lagring som klimaløsning siden 1990-tallet. Stadig flere politikere og andre samfunnsaktører argumenterer for denne teknologien. Men storskala bygging av CO2-lager og infrastruktur er kapitalintensivt, og krever koordinasjon mellom en rekke aktører. Internasjonalt samarbeid er helt nødvendig, og de nordiske landene har svært gode forutsetninger for samarbeid om CO2-transport og -lagring.

Bellona har en praktisk tilnærming til klimaproblemet. Vi jobber for klimatiltak i samarbeid med blant annet industriaktører, byer, andre NGO-er, og politikere. Vi skriver rapporter, driver politisk påvirkningsarbeid, og organiserer seminarer og konferanser. Vi driver mangfoldig formidling i norske, europeiske og globale fora og nettverk.

Du vil samarbeide tett med Bellona-rådgivere innen industri og klima i Oslo og Brussel, og med fagavdelingen for øvrig.

Arbeidsområder:

 • Bidra til å utarbeide og fremme forslag til nasjonale og regionale klimatiltak for industri, kraft- og varmeproduksjon og avfallshåndtering
 • Møtevirksomhet og påvirkningsarbeid opp mot industri, politikere og myndigheter i nordiske land
 • Samarbeid om klimaløsninger med Bellonas industri- og næringslivspartnere
 • Gjennomføring av store og små prosjekter, inkludert søknadsskriving og rapportering

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra industri, politikk og/eller organisasjonsarbeid, gjerne i nordisk eller europeisk kontekst
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Meget gode norsk- og engelskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Utdanning innen teknologi, energi/klima/miljø og/eller samfunnsøkonomi er en fordel
 • Ferdigheter i svensk, dansk og/eller finsk er en fordel
 • IT-ferdigheter innen statistikk og databehandling er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Interesse for komplekse saksfelt
 • Liker å sette seg inn i forskningsrapporter så vel som politiske prosesser
 • Evne til å bygge nettverk i forskjellige miljøer
 • Liker høyt tempo og tidvis høylytte diskusjoner internt og eksternt
 • Evne og lyst til å formidle Bellonas klimaløsninger, skriftlig og muntlig

Om du kjenner deg igjen i mange av punktene over, send oss en søknad. Eksakt innhold i stillingen kan bestemmes ut i fra søkerens erfaring, ferdigheter og interesser.

Vi tilbyr spennende arbeidsmiljø, engasjerte kolleger, og sykkelgarasje med lås. Stillingen vil i utgangspunktet ha Bellonas kontor i Oslo som arbeidssted.

Kvinner oppfordres til å søke.

Spørsmål? Kontakt seniorrådgiver Olav Øye på 46281210 eller olav@bellona.no.

Søknaden med CV sendes til post@bellona.no og merkes Søknad klima og industri.

Søknadsfrist er 30.08.2019. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju fortløpende.