Artikler av Bellona

Bellona

info@bellona.no

CO2-fangst og -lagring

Kerry roser norsk prosjekt i sin første tale som USAs nye klimatsar

John Kerry trakk fram det planlagte karbonfangstanlegget HeidelbergCement i Brevik som et glitrende eksempel på hvilke muligheter en fremtid med nullutslipp gir for næringslivet. –  Det er viktig at Kerry setter fokus på dette nå, sier daglig leder i Bellona Europa, Jonas Helseth. John Kerry holdt sin aller første tale som USAs klimatsar på et […]

Publisert av
Miljøgifter

Får støtte til å redusere plast på avveie

Opptil 29 000 tonn plastavfall genereres i havbruket årlig, mye med ukjent endestasjon. Nå har Bellona, Grieg Seafood og NTNU fått støtte til et nyskapende kursingsprosjekt om løsninger på problemet. Plast fra oppdrettsnæringen er en av de store kildene til plastforurensing langs norskekysten. Problemet kan bekjempes gjennom bedre forståelse av både problemer og løsningene som finnes, […]

Publisert av
Havbruk

Nye fôrråvarer skal redusere klimautslippene for norsk laks

Miljøstiftelsen Bellona, Sjømat Norge og syv selskaper i fiskefôrindustrien går sammen for å forbedre klimafotavtrykket til norsk laks. Gjennom lanseringen av initiativet «Råvareløftet» ønsker partnerne å akselerere utviklingen av nye råvarer til fiskefôr. Målet er at den nye satsingen skal bidra til store kutt i klimagassutslipp, skape nye norske arbeidsplasser og videreutvikle havbruksnæringen. Fôr til […]

Publisert av