Artikler av Benjamin Strandquist

Benjamin Strandquist

benjamin@bellona.no

Havbruk

Hvorfor og hvordan skal vi elektrifisere norsk lakseoppdrett?

Vi har teknologien som trengs for å kutte nesten alle produksjonsutslipp fra norsk lakseoppdrett, men kuttene lar vente på seg. Hvordan får vi fart på elektrifiseringen av havbruket? Bellona og Nelfo inviterte havbrukskommuner og -selskaper, leverandører, nettselskaper og andre interesserte til webinar 23. september. Se hele webinaret i opptak her! På programmet sto Tore Strandskog, […]

Havbruk

Webinar 23. september: Hvordan sikre helelektrisk oppdrett innen 2030

Vi har teknologien som trengs for å kutte nesten alle produksjonsutslipp fra norsk lakseoppdrett, men kuttene lar vente på seg. Hvordan får vi fart på elektrifiseringen av havbruket? Bellona og Nelfo inviterer havbrukskommuner, og -selskaper, leverandører, nettselskaper og andre interesserte til gratis webinar 23.9. klokken 09.00-10.30. Påmelding her! Slik kan store deler av norsk havbruk […]

Bygg

Hvordan vil EUs taksonomi for bærekraftige investeringer påvirke norsk bygg- og anleggssektor?

Det er fortsatt vanskelig å snakke om EUs taksonomi for bærekraftige investeringer uten å starte med det helt grunnleggende spørsmålet om hva det egentlig er for noe. Enda mer utfordrende blir det når vi skal trekke den inn i noe så spesifikt som bygg- og anleggssektoren. For hvordan kan litt ulne formuleringer om investeringer og […]

Miljøvennlig Transport

Rapport: Slik kutter vi transportutslippene fra byggenæringen

Klimagassutslippene fra transport i byggenæringen kan reduseres med flere hundre tusen tonn ved hjelp av enkle og kostnadseffektive grep. Det viser en ny rapport som Bellona har utarbeidet sammen med Solar Norge. Elektriske kjøretøy vil på sikt kutte alle direkte utslipp av klimagasser til luft fra transporten, men de reduserer ikke trafikkmengde, kø, veislitasje og […]