Artikler av Betzy Alexandra Kjelsberg Thangstad

Betzy Alexandra Kjelsberg Thangstad

betzy@bellona.no

Landstrøm, Skipsfart

Landstrøm som monner

Nå blir det slutt på klimautslipp fra danskebåtene i Oslo Havn. 8. januar åpnet landstrømanlegget på Vippetangen. Alle utenlandsferger som går fast fra Oslo kan nå benytte landstrøm. CO2-reduksjonen tilsvarer utslipp fra mer enn 1300 biler årlig. Anlegget har kostet 17 millioner kroner, og Enova har gitt omlag åtte millioner i støtte. –Landstrøm er et […]

Avfall og gjenvinning

Nytt deponi må raskt på plass

Høringsrunden på konsekvensutredningen (KU) av et mulig deponi for nøytralisert og stabilisert uorganisk farlig avfall i Brevik er nå under behandling i Klima- og miljødepartementet. Bellonas faglige vurdering er at det er kritisk nødvendig med rask fremdrift for et nytt sikkert deponi for behandlet uorganisk farlig avfall. Dagens deponi på Langøya vil være fullt i […]

Ukategorisert

Bellona med ny ledergruppe

Miljøstiftelsen Bellona har denne uken etablert ledelsen som skal utvikle stiftelsen videre sammen med de ansatte. Frederic Hauge: Daglig leder Erle Kristin Wagle: Strategi- og organisasjonsutvikling Pierre Herben: Forskning, teknologi og innovasjon Pål Brun: Forretningsutvikling og finans – Det er bred, solid og utfyllende kompetanse som nå er på plass. Alle har internasjonal erfaring fra […]

Landstrøm, Skipsfart

Må være starten på en nasjonal satsing på landstrøm

I dag åpner Kristiansand havn Norges første, og Europas største, landstrømanlegg for cruiseskip. Nå må Norge tørre å gjøre det som trengs for at det samme skjer i resten av landet, krever Bellona. Bellona gratulerer med det nye anlegget i Kristiansand, som vil sette en effektiv stopper for alle utslipp til luft fra skipene som […]

Utslippsfritt over det hele

Bellona deltok på 17 seminarer og debatter under Arendalsuka, ti av disse handlet om elektrifisering. Arrangementene var fylt til randen med interesserte gjester. –Arendalsuka har etablert seg som landets viktigste møteplass mellom organisasjoner, næringsliv og politikk. Bellona har i år vært tungt tilstede med stor faglig bredde og poengterte budskap som vi opplever har møtt […]

CO2-fangst og -lagring

Bellona roser regjeringen for karbonfangst-beslutning

Regjeringen gir bevilgninger til videre arbeid med karbonfangst ved avfallsforbrenningssanlegget på Klemetsrud i Oslo. –Dette betyr utrolig mye for klimakampen. Når Klemetsrud nå går videre, er det ikke bare en seier for Fortum Oslo Varme og for hovedstaden. Beslutningen vil skape oppmerksomhet og entusiasme langt utenfor Norges grenser, sier Olav Øye, rådgiver for karbonfangst og […]

Landstrøm, Skipsfart

Landstrøm for cruise en del av løsningen

Bellonas samarbeidspartner Carnival Corp. vil være med og ta regninga. Seniorrådgiver skipsfart Jan Kjetil Paulsen mener det er et godt eksempel på at næringslivet i dag ofte er den viktigste endringsagenten for nye miljøløsninger. Norge tror vi er best i klassen på miljøtiltak for skipsfarten, men faktum er at vi henger bakpå på mange områder. […]