Artikler av eivind

CO2-fangst og -lagring

Bellona inviterer til CCS-konferanse

Karbonfangst- og lagring (CCS) blir et av de viktigste klimatiltakene i fremtida. I januar møtes ledende fagfolk og beslutningstakere til en  konferanse om CCS i Stavanger. Bellona inviterer deg til å høre siste nytt fra teknologifronten, og til å diskutere hvordan vi kan sjøsette flere «langskip». Påmelding til CCS Technology Conference gjøres her. På konferansen, […]

Publisert av
Olje i nord

Gransking bekrefter Bellonas Castberg-avsløringer

Petroleumstilsynet retter krass kritikk mot Equinors ledelse, og bekrefter Bellonas alvorlige avsløringer i granskingen av Johan Castberg–utbyggingen i Barentshavet.  Bellona har på forhånd fått tilgang til og studert innholdet rapporten som Petroleumstilsynet (Ptil) presenterer i dag klokken 09:00. Rapporten bekrefter Bellonas varsler om at omfanget av sveiser som må repareres er stort og at programfeilen vil medføre omfattende reanalyser og etterfølgende reparasjonsarbeid.  Bellona varslet Ptil […]

Publisert av

Ny IEA-rapport: paradigmeskifte for norsk oljedebatt

IEA har konkludert at det ikke er rom for nye olje- og gassfelt hvis verden skal nå 1,5-gradersmålet. I dag, etter mange års press fra miljøbevegelsen, investorer og virksomheter, har det internasjonale energibyrået (IEA) endelig gitt ut sitt første fullstendige scenario i samsvar med å begrense den globale oppvarmingen til 1,5°C. Rapporten inneholder et enestående […]

Publisert av
Olje og gass

Petroleumstilsynet bekrefter at Bellona hadde rett

Bellonas avløringer om hendelsesforløp og brannårsak blir bekreftet i granskingsrapporten som Petroleumstilsynet publiserte i dag. Bellona-rapporten er lagt til grunn som kildemateriale i Petroleumstilsynets arbeid. I november avslørte Bellona at storulykken på Hammerfest LNG var forårsaket av grov uaktsomhet og en stadig svekket sikkerhetskultur. Bellona konkluderte med at kostnadskutt, manglende vedlikehold, svekket risikoforståelse, kapasitet og […]

Publisert av
Olje i nord

Sveisefeil på Castberg blir trolig ikke reparert

Kostnadskutt fører til at Johan Castberg-skipet til Equinor ikke kan operere trygt i Barentshavet. Designfeil, underestimering av slitasje gjennom levetiden og sveisefeil er kritisk for skipet.    Petroleumstilsynet har ført tilsyn med Johan Castberg-skipet som er under bygging i Singapore. I rapporten fremkommer det at Castberg har vesentlig mer sveisefeil enn andre innretninger. Det er […]

Publisert av
CO2-fangst og -lagring

Fortum videre i kampen om EUs klimamidler 

I dag ble det klart at Fortum Oslo Varmes avfallshåndteringsanlegg på Klemetsrud er med videre i konkurransen om opptil 1 milliard euro til nye klimaprosjekter.   – Det er svært gledelig at CCS-prosjektet på Klemetsrud tas med videre. Det betyr at EUs innovasjonsfond ser utviklingsmulighetene som ligger i prosjektet, behovet for løsninger for avfallshåndtering, og betydningen av flere fangstanlegg som kan levere til Northern Lights, […]

Publisert av
Atomkraft

Bellonas innspill til atomplanen – Slik rydder vi opp

Regjeringen har lagt frem stortingsmelding om atomopprydding. Bellona har en rekke innspill til atomplanen og deltok på høring i Stortinget 3. februar. Bellonas anbefalinger: En langsiktig finansieringsplan for arbeidet. Bygge et internasjonalt ledende dekommisjoneringsmiljø i Norge. En raskest mulig overgang eller kompetanseoverføring fra IFE til NND.   Næringsminister Iselin Nybø la frem Stortingsmeldingen «Trygg nedbygging […]

Publisert av

Bellonas innspill til klimaplanen – trenger flere gode grep

Regjeringen har lagt frem klimaplan for 2021 til 2030. Bellona har en rekke innspill til klimaplanen og skal delta på høring i Stortinget 2. februar. Bellonas anbefalinger: Legge frem en plan for næringspolitikk som i langt større grad legger til rette for innovasjon på klima- og miljøløsninger. Åpne for at Enova kan gi støtte til […]

Publisert av
Olje i nord

Equinor svartelistet i Singapore

Miljøstiftelsen Bellona sendte i går et nytt varselbrev til Petroleumstilsynet om Equinors utbygging av Johan Castberg ved Sembcorp Mariners verft i Singapore.  Varselet dreier seg om nye utfordringer for Equinor, som har blitt svartelistet av Singapores myndigheter og dermed har store problemer med å få arbeidstillatelser for kritisk personell. Svartelistingen kommer som følge av trakassering […]

Publisert av
Oljeutslipp

Mongstad-funn overgår Miljødirektoratets bekymring

Miljødirektoratet kommer med knusende kritikk av Equinors håndtering av oljelekkasjene på Mongstad-raffineriet. Miljødirektoratet mistenkte at Equinor ikke drev Mongstad-raffineriet på forsvarlig måte. Selskapets egen rapport viste at bekymringen var på sin plass. Oljeraffineriet til Equinor på Mongstad har antakeligvis hatt oljelekkasjer til grunnen i flere tiår. Endringer i anlegget har nå medført at oljen siger […]

Publisert av
Olje og gass

Bellona vil styrke vernetjenesten

Bellona har bedt om at vernetjenesten fristilles fra ordinære arbeidsoppgaver. Økningen i alvorlige hendelser er sjokkerende. Statsråd Henrik Asheim må umiddelbart ta grep for å bedre sikkerheten. Brevet til arbeids- og sosialdepartementet bygger på flere dokumenterte funn hvor oljeselskapene har hindret medvirkningsretten til de ansatte. Etter en høst med avsløringer av store avvik ved tilsyn […]

Publisert av
Olje og gass

Ny turbinbrann for Equinor – store vedlikeholdsutfordringer

Bellona erfarer at ansatte «vasser til knærne i vedlikeholdsoppgaver» på Tjeldbergodden. Ansatte er fortvilet over tilstanden. Bellona mener en stor hendelse kan være nært forestående og krever uavhengig granskning.  – Equinor har igjen en omfattende brann i en turbin, ifølge våre kilder. Det skal ha begynt å brenne i en turbin på turbogenerator knyttet til […]

Publisert av
Oljeutslipp

Bellona anmelder oljelekkasje på Mongstad

Oljeraffineriet til Equinor på Mongstad har antakeligvis hatt oljelekkasjer til grunnen i flere tiår. Endringer i anlegget har nå medført at oljen siger ut i sikringsbassenget som er siste trinn i renseanlegget på Mongstad. Miljødirektoratet har  pålagt Equinor å iverksette tiltak. Bellona varsler at de vil anmelde Equinor for grov miljøkriminalitet ifølge TU.no og DN.no. […]

Publisert av
Olje og gass

Equinor hemmeligholdt rapport om helsefarlige bakterier på Melkøya –ansatte eksponeres fortsatt

Rapport mente tiltak var «ekstremt viktig». Likevel valgte Equinor-ledelsen å ikke gjøre noe. Ansatte har vært eksponert for bakteriell smitte i flere år og problemet er fortsatt ikke fikset. – Grovt brudd på arbeidsmiljøloven og et alvorlig overtramp mot egne ansatte, sier Frederic Hauge i Bellona. Les rapporten her: Prøvetaking fra kjølevannsutløp 55-TS-102 En rapport […]

Publisert av
Olje og gass

Granskingsrapport og pressekonferanse etter brannen på Melkøya 28. september

Les granskingsrapporten her: Granskningsrapport Equinor Hammerfest LNG Vedlegg 1: Vedlegg 1 – Hammerfest LNG tidslinje Vedlegg 1 – Hammerfest LNG tidslinje (MS Word) Vedlegg 2: Vedlegg 2 – Branntilsyn Ptil HLNG Vedlegg 3: Vedlegg 3 – Kapasitet og kompetanse HLNG Vedlegg 4: Vedlegg 4 – vernetjenesten Vedlegg 5: Vedlegg 5 – Petroleumstilsynet Vedlegg 6: Vedlegg […]

Publisert av