Artikler av signy

Elbiler, Miljøvennlig Transport

Ut mot ny ladestrategi

Bellona, Nelfo og Elektroforeningen vil ha rask utbygging av hurtigladere til elektriske lastebiler – og gjerne med tilhørende batteribanker. De tre organisasjonene mener at regjeringens ladestrategi er for defensiv  til å sikre tilstrekkelig fremdrift i utbyggingen. Det gjelder særlig  ladeinfrastruktur for elektrisk tungtransport. – Regjeringens nye, nasjonale ladestrategi kan forsinke utbyggingen av ladeinfrastruktur for tunge […]

Publisert av
Havbruk

Dette skal laksen spise i framtida

Hva skal laksen spise? I Råvareløftet har vi gjennom et og et halvt år utviklet 11 barrierestudier på 15 råvarer og et veikart for beslutningstagere. Tirsdag 29. november presenteres resultatene og overleveres Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i Gamle Logen. Representanter fra industri, næringsliv, forskning, embetsverk og politikk samles for å diskutere funnene, anbefalingene og […]

Publisert av
Internasjonalt, Klimatoppmøter

– Verden trenger nådeløshet og optimisme

Det viktigste temaet på FNs klimatoppmøte er hvordan verdens ledere skal møte den eksistensielle trusselen fra klimakrisen. – Mens løsninger finnes, må verden se handling og implementering. For å oppnå dette trenger det globale samfunnet både nådeløshet og optimisme, skriver Bellonas Frederic Hauge og Professor Dan Kammen ved University of California, Berkeley i kronikken Green […]

Publisert av
Energi, Fornybar energi, Klima

Bellona mener Regjeringens kraftskatt-forslag er i strid med Grunnloven

Miljøstiftelsen Bellona mener det foreligger store mangler ved Regjeringens forslag i Statsbudsjettet 2023 om økt grunnrenteskatt og innføring av høyprisbidrag for vann og vindkraft. Bellona mener forslaget vil få store konsekvenser for en sentrale aktører i det grønne skiftet, og dermed for Norges muligheter til å oppnå sine klima- og miljømål. Vi finner det oppsiktsvekkende […]

Publisert av

Pathfinder og Bellona inngår partnerskap

Bellona inngår samarbeid med den globale helseorganisasjonen Pathfinder. Målet med samarbeidet er å påskynde arbeidet med å innføre klimatiltak som fremmer kvinners situasjon i den delen av verden som står overfor de mest krevende konsekvensene av klimaendringene. Pathfinder ledes av norskamerikanske Lois Quam, som har vært på det amerikanske businessmagasinet Forbes sin liste over verdens […]

Publisert av

Skipsfarten har store miljøutfordringer – Bellona jobber med løsningene

29. september er FNs internasjonale sjøfartsdag. Formålet med dagen er å sette fokus på viktigheten av trygg, sikker og effektiv skipsfart. Skipsfarten har store miljøutfordringer – og Bellona jobber med løsningene året rundt. Skip er den mest kostnads- og energieffektive måten å transportere varer på over lengre avstander, og derfor fraktes over 90 prosent av […]

Publisert av