Artikler av signy

Havbruk

Bellona med i FN-komite for Havforskningstiåret

–Jeg gleder meg til å sette i gang med arbeidet, sier Bellonas Mari Bjordal. Hun er utnevnt til å sitte i den nasjonale komiteen for Havforskningstiåret, som starter nå i år. Komiteen har representanter fra sentrale havmiljøer i Norge innenfor forskning, næringsliv, offentlig forvaltning, frivillige organisasjoner, kommunikasjon og interessert allmenhet. Medlemmene oppnevnes for to år […]

Publisert av
Ukategorisert

Felles kamp mot resistente bakterier

Antibiotikaresistens kan bli den neste store globale helsekrisen. Bellona går nå sammen med Kreftforeningen, Leger uten Grenser Norge, Rethink Food og Folkerettsinstituttet for å fremme en internasjonal antibiotikakonvensjon. Overforbruk og feilbruk av antibiotika i den globale helsesektoren og matproduksjonen fører til utvikling av bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. -Formålet med kampanjen er å få […]

Publisert av
CO2-fangst og -lagring

– Å fjerne CO2 fra lufta er ikke science-fiction

GreenCap Solutions AS og Bellona etablerer samarbeid for å redusere utslipp fra matproduksjonen i Norge. Målsetningen er å få et bedre rammeverk for karbonfangst og å få ned karbonavtrykket fra norske drivhus. Planter trenger CO2 for å vokse, men i et klimaperspektiv er det uheldig at karbonet etter kort tid slippes tilbake i atmosfæren. Karbonfangst-selskapet GreenCap […]

Publisert av
Arktis, Atomkraft, Russland

Bellona oppfordrer Arktisk råd til å rydde opp i dumpet atomavfall

Russland startet sitt to-årige formannskap i Arktisk råd denne uken, og Bellona mener at det russiske formannskapet kan og bør bli et nytt kapittel i å etablere et fruktbart internasjonalt samarbeid for å heve atomubåter og annet radioaktivt avfall som Sovjetunionen har dumpet i Arktis. I et brev til rådsmedlemmene som ble sendt denne uken, […]

Publisert av

En av de mest alvorlige hendelsene i norsk oljeindustri straffes med kjeft

Pressemelding publisert i dag: – Det er oppsiktsvekkende at ledelsen av anlegget på Melkøya ikke blir ansvarliggjort for brannen ved å drive anlegget på sparebluss. Brannen er et resultat av ekstremt alvorlige brudd på sikkerhetsrutinene, sier Frederic Hauge i Bellona. Petroleumstilsynet har i dag publisert sin granskning av brannen på Equinors gassprosesseringsanlegg på Melkøya 28. […]

Publisert av
Skipsfart

Gir håp for det grønne skiftet i skipsfarten

HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri vinner Heyerdahlprisen 2021. De to vareeierne har gått sammen for å skape en utslippsfri sjørute og tilbyr langtidskontrakt til verdens første utslippsfrie bulkskip. Prisen ble delt ut av H.K.H Kronprins Haakon under Rederiforbundets årskonferanse 18. mars. –Årets prisvinner viser at vareeierne kan skape vinn- vinn situasjoner der klima er vinnere. Heidelberg Sement […]

Publisert av