Konkurranse for gode energisparere

ingressimage_pangea-crop.jpg

Stiftelsen Pangeas Miljøfond er et samarbeid mellom Miljøstiftelsen Bellona og Pangea Visa.

Hver gang en Pangea Visa-bruker gjør innkjøp går én prosent av kjøpsummen til Miljøfondet, uten at det koster brukeren noe. Pangeas brukere har allerede samlet inn over 150.000 kr og fondet gir nå første utdeling til konkrete miljøprosjekter.

Vinneren av konkurransen vil få 100.000 kr. Andre- og tredjeplass får 25.000 kr hver.

Søknadsfrist 22. mars

Bellona er sekretariat for Pangeas Miljøfond og vil plukke ut vinnerne sammen med representanter fra Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) og Multiconsult.

– Vi trenger forbildeprosjekter som viser hvor enkelt det kan være å kutte i energibruken. Selv har vi nettopp flyttet inn i Norges mest energieffektive kontorbygg og nå ønsker vi sammen med Pangeas miljøfond å hedre noen som har gjort energitiltak i egen bolig, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Søknadsfristen er 22. mars. For å være en aktuell kandidat må du ha ferdigstilt energieffektiviserende tiltak i en eksisterende bolig i 2009 eller 2010 (eneboliger, leiligheter eller boligselskaper). Juryen vil se etter tiltak som for eksempel etterisolering, utskifting av vinduer, installering av styringssystemer, omlegging til ikke-fossile energikilder samt gode og innovative løsninger.

Enkelt å spare energi

Rundt 40 prosent av det totale energiforbruket i Norge går til bygg. Mer enn halvparten av dette brukes i boliger som har et stort forbedringspotensial når det gjelder energiforbruk.

Energiforbruket for norske husholdninger i 2009 var 47 TWh, og en stor del av dette forsvinner i varmetap gjennom vinduer, vegger og tak. Mye energi brukes også selv om folk ikke er hjemme. Gjennom enkle energieffektiviserings- og moderniseringstiltak er det mulig å redusere energiforbruket i bygg betraktelig.

Energieffektivisering slår positivt ut på strømregningen, og med høye strømpriser kan kostnadene være inntjent på kort tid. En reduksjon i energiforbruk er også et positivt miljøbidrag fordi energien da kan brukes til andre formål, for eksempel elbiler, eller brukes andre steder der strøm ellers produseres av kull eller gass.

Juryen består av seniorrådgiver i NBBL, Bente Johansen, rådgiver energi- og bygningsfysikk i Multiconsult, Niels Lassen og rådgiver energieffektivisering i Miljøstiftelsen Bellona, Guro Nereng. Vinneren vil bli offentliggjort 6. april 2011.

Mer informasjon om konkurransen finner du hos pangea.no. Der ligger også søknadsskjemaet for konkurransen.

Anne Karin Sæther