Grønt forbruk finansierer miljøprosjekter

ingressimage_frederic-web-pangeapris.jpg Photo: Foto: Andreas Kokkvoll Tveit/Bellona

– Noe av det artigste og viktigste jeg gjør på jobb, er å trekke fram mange miljøheltene som finnes, sa Bellona-leder Frederic Hauge under et frokostseminar om energisparing i morges.

Nettopp det fikk han anledning til å gjøre under dagens arrangement på Bellonahuset. Der ble Pangeas Miljøpris delt ut for første gang, og borettslaget Tagtvedt i Larvik stakk av med den gjeveste prisen.

– En fantastisk start

De ble belønnet med 100.000 kroner for energieffektive omlegginger i nesten hundre leiligheter.

– Vi som miljøvernere er avhengige av synlige resultater og folkelig engasjement. Da må vi vise fram de som tør å gå foran, sa Hauge.

Prispengene kommer fra Pangeas Miljøfond, som bygges opp av brukerne av kredittkortet Pangea Ecocard. Hver gang kortet brukes, går én prosent av kjøpesummen til fondet, som i sin tur støtter gode miljøinitiativer.

I løpet av ett år har hele 2300 personer tatt kortet i bruk.

– Det er en fantastisk oppstart for en ny måte å jobbe og finansiere fremtidens løsninger på, sier Frederic Hauge.

Kan elektrifisere bilparken

– Gi oss ti år til med rivende utvikling – dette vil gi mye penger til viktige prosjekter. Vi håper å kunne ære mange flere miljøhelter i årene som kommer, fortsatte Bellona-lederen.

Bellona-generalen illustrerte miljøbetydningen av strømsparing ved å vise til at bare innenfor bygningsmassen i Norge kan vi spare nok elektrisk energi til å drive alle landets biler.

bodytextimage_tagvedt-web-pangeapris.jpg Photo: Foto: Andreas Kokkvoll Tveit/Bellona

Krever nasjonalt sparemål

Frokostseminaret ble innledet med en paneldiskusjon der temaet var hvem som har ansvar for at det voldsomme potensialet for energisparing i bygg blir tatt ut.

Høyre-representant på Stortinget Nicolay Astrup startet med å fortelle at han selv har gått over til å bruke Pangea Ecocard. 

– Jeg synes Pangea-slagordet “ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt” forteller hvorfor slike initiativer er så viktige, sa han.

Den unge Oslo-representanten brukte sitt innlegg til å kritisere det faktum at Norge er ett av få land i Europa som ikke har satt seg et nasjonalt mål for energisparing.

Med det støttet han et krav som Bellona har argumentert for i lengre tid, og som miljøstiftelsen mener bør inkluderes i den kommende stortingsmeldingen om bygningspolitikk.

Delte ut 150.000

Søknadene på Pangeas Miljøpris ble vurdert av en jury av eksperter på energieffektivisering og bygg, som hadde en vanskelig oppgave med å velge ut de beste prosjektene.

– Vi har kommet frem til tre verdige vinnere som til sammen speiler bredden av de utallige energisparingsløsningene som finnes, sa Bellona-rådgiver og jurymedlem Guro Nereng før prisene ble delt ut.

bodytextimage_panel-web-pangeapris.jpg Photo: Foto: Andreas Kokkvoll Tveit/Bellona

Om førsteprisvinneren Tagtvedt Borettslag skriver juryen i sin begrunnelse at “borettslaget fortjener førstepris fordi de har fått til gode og varige løsninger i en stor bygningsmasse. Barrieren for å velge langsiktige tiltak med høy investeringskostnad er stor når beslutninger må tas gjennom en demokratisk prosess med mange involverte.”

Borettslaget har brukt en rekke godt kjente og effektive virkemidler, for eksempel ekstra isolering av vegger og nye og bedre vinduer.

Kastet ut oljefyren

På de to neste plassene finner vi privatpersoner, som i beste Petter Smart-ånd har funnet gode løsninger for å bruke strømmen smartere.

– Andrepremievinneren Svein Medhus fortjener ros for kombinasjonen av oppfinnsomhet, helhetlig ressurstenkning – og ønsket om å spre engasjementet videre gjennom en egen blogg, sa juryen under utdelingen.

Håkon Eidissen fra Oppegård hadde det tredje beste energispareprosjektet, og får spesielt skryt for selv å ha lagt system for vannbåren gulvvarme, og for å ha byttet ut olje- og- el-fyring med jordvarmebrønn.

Andreas Kokkvoll Tveit

andreas@bellona.no