Klima

Klima

Norske CO2-avgifter

Generell sats Mineralolje (inkl diesel)………………….. 47 øre pr liter Kull og koks………………………………… 47 øre pr kg Bensin ……………………………………….. 94 øre pr liter Redusert sats Innenlansk flytransport…………………… 26 øre pr liter Innenriks godstransport med skip…….. 26 øre pr liter Treforedlingsindustrien, sildemel og fiskemelsindustrien………………………… 23,5 øre pr liter Utslipp på sokkelen Olje……………………………………………. 70 øre pr liter Gass…………………………………………….70 […]

Publisert av